0
منو دسترسی
خانه

Hot Menu

سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری
سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری
47,000 42,300 تومان
47,000
افزودن به سبد خرید
0
فیله مرغ سوخاری
فیله مرغ سوخاری
58,000 52,200 تومان
58,000
افزودن به سبد خرید
0
Limonade
Limonade
لیموناد
18,000 تومان
18,000
افزودن به سبد خرید
0
Garlic & Sausage
Garlic & Sausage
سیر و ساسج
66,000 59,400 تومان
66,000
افزودن به سبد خرید
0
Coca Cola
Coca Cola
کوکا
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
0
Sprite
Sprite
اسپرایت
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
0
Coca Zero
Coca Zero
کوکا زیرو
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
0
effes
effes
افس کلاسیک
6,000 تومان
6,000
افزودن به سبد خرید
0
Mineral Water
Mineral Water
آب معدنی
1,500 تومان
1,500
افزودن به سبد خرید
0
Fanta
Fanta
فانتا پرتقالی
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
0
lemon effes
lemon effes
افس لیمویی
6,000 تومان
6,000
افزودن به سبد خرید
0
Mushroom Burger
Mushroom Burger
قارچ برگر
49,000 44,100 تومان
49,000
افزودن به سبد خرید
0
Bacon & Sausage
Bacon & Sausage
بیکن و ساسج
67,000 60,300 تومان
67,000
افزودن به سبد خرید
0
Cheesy Burger
Cheesy Burger
چیزی برگر
55,000 49,500 تومان
55,000
افزودن به سبد خرید
0
MIX Burger
MIX Burger
میکس برگر
57,000 51,300 تومان
57,000
افزودن به سبد خرید
0
Hot Burger
Hot Burger
هات برگر
50,000 45,000 تومان
50,000
افزودن به سبد خرید
0
ُSpecial Manhattan
ُSpecial Manhattan
اسپشیال منهتن
75,000 67,500 تومان
75,000
افزودن به سبد خرید
0
Manhattan Club
Manhattan Club
منهتن کلاب
67,000 60,300 تومان
67,000
افزودن به سبد خرید
0
Mojito
Mojito
موهیتو
20,000 18,000 تومان
20,000
افزودن به سبد خرید
0
BBQ Burger
BBQ Burger
بی بی کیو برگر
53,000 47,700 تومان
53,000
افزودن به سبد خرید
0
Cheese Burger
Cheese Burger
48,000 43,200 تومان
48,000
افزودن به سبد خرید
0
Country Burger
Country Burger
کانتری برگر
54,000 48,600 تومان
54,000
افزودن به سبد خرید
0
 Classic Burger
Classic Burger
همبرگر کلاسیک
42,000 37,800 تومان
42,000
افزودن به سبد خرید
0
Grilled Chicken
Grilled Chicken
چیکن گریل
65,000 58,500 تومان
65,000
افزودن به سبد خرید
0
Garlic & Steak
Garlic & Steak
سیر و استیک
69,000 62,100 تومان
69,000
افزودن به سبد خرید
0
 Vegetable
Vegetable
سبزیجات
61,000 54,900 تومان
61,000
افزودن به سبد خرید
0
Pepperoni
Pepperoni
پپرونی
66,000 52,800 تومان
66,000
افزودن به سبد خرید
0
 Caesar Salad
Caesar Salad
سالاد سزار با مرغ گریل
43,000 38,700 تومان
43,000
افزودن به سبد خرید
0
 French Fries
French Fries
سیب زمینی
14,500 13,050 تومان
14,500
افزودن به سبد خرید
0
Garlic Bread
Garlic Bread
نان سیر
25,000 22,500 تومان
25,000
افزودن به سبد خرید
0
Cheesy Fries
Cheesy Fries
سیب زمینی با پنیر و سس مخصوص
27,000 24,300 تومان
27,000
افزودن به سبد خرید
0
Garlic & Butter Burger
Garlic & Butter Burger
برگر سیر و کره
51,000 45,900 تومان
51,000
افزودن به سبد خرید
0
BBQ & Cheese Fries
BBQ & Cheese Fries
سیب زمینی با سس باربیکیو و پنیر دیپ چدار
26,000 23,400 تومان
26,000
افزودن به سبد خرید
0
Pepperoni Bacon Calzone
Pepperoni Bacon Calzone
48,000 تومان
48,000
افزودن به سبد خرید
0
Fifty
Fifty
فیفتی
67,000 60,300 تومان
67,000
افزودن به سبد خرید
0
Soho
Soho
سوهو
63,000 56,700 تومان
63,000
افزودن به سبد خرید
0
Beef Calzone
Beef Calzone
48,000 تومان
48,000
افزودن به سبد خرید
0
Manhattan Potato
Manhattan Potato
سیب زمینی منهتن
28,000 25,200 تومان
28,000
افزودن به سبد خرید
0
manhattan burger
manhattan burger
منهتن برگر
58,000 52,200 تومان
58,000
افزودن به سبد خرید
0
Green Salad
Green Salad
سالاد سبز
35,000 31,500 تومان
35,000
افزودن به سبد خرید
0
Chicken Calzone
Chicken Calzone
43,000 تومان
43,000
افزودن به سبد خرید
0
Surprise Burger
Surprise Burger
سورپرایز برگر
57,000 51,300 تومان
57,000
افزودن به سبد خرید
0
sevenup
sevenup
سون اپ
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
bavaria/apple
bavaria/apple
باواریا سیب
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
Manhattan Grill

Manhattan Grill

Manhattan Grill

رستوران منهتن گریل

Manhattan Grill

Manhattan Grill

Manhattan Grill

رستوران منهتن گریل

Manhattan Grill

Manhattan Grill

Manhattan Grill

رستوران منهتن گریل

PreviousNextStop
0%

سبد خرید